Sześć atutów MJ6 - to przełamująca szarża:I. Nie ponosisz żadnych kosztów
Korzystając z naszego Programu nie ponosisz jakichkolwiek kosztów i nakładów, - to gwarantujemy.

II. Finansowa partycypacja w procesach rynkowych bez ograniczeń co do usług i produktów
Jako uczestnik i beneficjent MJC6* nie musisz nic kupować oraz w nic inwestować, - jednocześnie możesz uczestniczyć bez jakichkolwiek ograniczeń w procesie partycypacji generowanych przychodów na wszystkich rynkach nie zależnie od usługi lub produktu pod warunkiem ich przystąpienia do Programu MJ6.

III. Nie musisz nic kupować lub sprzedawać.
Uczestnicząc w naszym programie masz prawo do całkowitej lub częściowej partycypacji w udzielanych rabatach /pro-wizjach przez sprzedawców w systemie wielopoziomowym co oznacza że pozyskujesz korzyści nie tylko wtedy kiedy sam,/-a kupujesz ale przede wszystkim wtedy kiedy kupują inni, - którzy znaleźli się w systemie nie tylko dzięki tobie ale również pośrednio dzięki innym osobom uczestniczącym w programie MJ6. Jeśli polecisz komuś nasz program lub nie robiąc nic, -ten ktoś, kogo nawet nie znasz, ktoś kto za Twoim, nawet nieznanym Ci udziałem dokona pośrednio zakupu produktu lub usługi (nawet na ostatnim poziomie), - w takim przypadku to właśnie Ty otrzymujesz każdorazowo określone, konkretne i wymierne korzyści finansowe w formie przelewów gotówkowych zasilających Twoje konto.

IV. Pełna przejrzystość i bezpłatny dostęp do kont
Będąc uczestnikiem naszego programu uzyskujesz bezpłatnie stały dostęp do swojego konta na smartphonie lub na innych nośnikach gdzie możesz codziennie śledzić wygenerowane obroty oraz należne Ci prowizje.

V. Zarobki na Strukturze
Możesz zdecydować i skoncentrować się na budowie własnej struktury sprzedaży, w takim przypadku nie musisz nic sprzedawać i mimo to aktywnie wkraczasz w proces zwiększonego generowania zysków i finansowych korzyści, inwestując przy tym tylko własny czas.

VI. Zarobki poprzez awans w aktywnej Strukturze
Uczestnicząc aktywnie w naszym Programie możesz w ramach Systemu Progresywnego Awansu w Strukturze (SPAS) awansować do wyższych poziomów w Strukturze, co umożliwi Ci z kolei generowanie coraz to wyższych prowizji i zysków.