MJ6 program:Program MJ6 jest systemem/programem umożliwiający rozdzielanie i wypłaty przyznanego Rabatu/Prowizji przez Przedsiębiorcę = Wystawcę według odpowiedniego klucza umożliwiającego każdemu Uczestnikowi przedmiotowego programu konkretną partycypację w całości lub części udzielonego Rabatu.