Buduj własną Strukturę i profituj:MJ6 jest programem umożliwiającym nie tylko otrzymywanie konkretnych profitów w udzielanych rabatach w formie „Kuponów Rabatowych”, - nasz program umożliwia również nieograniczone rozdzielanie i stałe wypłaty przyznanego Rabatu/Prowizji przez Wystawcę (W) „Kuponu Rabatowego” według odpowiedniego klucza umożliwiającego każdemu Uczestnikowi przedmiotowego programu konkretną partycypację w całości lub części udzielonego Rabatu.

Nasz program MJ6 umożliwia Ci nie tylko dostęp do wielu produktów i usług po obniżonej, preferen-cyjnej cenie, ale również, w przypadku kiedy nie dokonujesz zakupów, będziesz automatycznie i samoistnie profitował finansowo w strukturze, która często powstanie i zostanie utworzona bez Twojego udziału, np. w wyniku tylko jednego polecenia. Szczegóły zobaczysz na naszej stronie www. pod zakładką: „Budujemy własną Strukturę”. Zależnie od Twojej aktywności oraz od stopnia Twojego zaangażowania, Program MJ6 stwarza Ci możliwość, poza czerpaniem konkretnych profitów z samej wielopoziomowej Struktury, również awans w Strukturze MJ6. Obroty generowane przez Ciebie lub przez osoby, które za Twoją bezpośrednią lub pośrednia przyczyną znalazły się w Strukturze, rejestrowane będą w Systemie Punktowym co, umożliwi Ci po osiągnięciu określonej liczby punktów, awans do wyższych poziomów w Strukturze. To z kolei będzie wiązało się z dużo większymi kwotami kumulowanych przez Ciebie prowizji z oddolnych pułapów; tzw. „Levels”.Przykładowe graficzne przedstawienie Ogólnego Schematu Systemu MJ6
Dystrybucja i Zarządzanie Kuponami Rabatowymi w Strukturach MLM.