MJ6 Rewolucyjna Idea:Wielu odwiedzających naszą Stronę oraz wielu zainteresowanych zapyta: …. czym rożni się ten program od wielu innych programów rabatowych dostępnych na rynku ?” Nie obawiamy się odpowiedzieć; …. nasz System jest unikalny i rewolucyjny, nie posiada analogii, identycznych rozwiązań oraz naśladowców, zarówno na polskim rynku jak i na rynkach zagranicznych.

Co robi tę różnicę ? Czym różnimy się od innych? W myśl idei MJ6 można to wyrazić w 6-ściu punktach:

I. Brak kosztów
Korzystając z naszego Programu nie ponosisz jakichkolwiek kosztów i nakładów, - to gwarantujemy.

II. Finansowa partycypacja w procesach rynkowych bez ograniczeń co do usług i produktów
Jako uczestnik i beneficjent MJC6nie musisz nic kupować oraz w nic inwestować, - jednocześnie możesz uczestniczyć bez jakichkolwiek ograniczeń w procesie partycypacji generowanych przychodów na wszystkich rynkach nie zależnie od usługi lub produktu pod warunkiem ich włączenia do Programu MJ6.


III. Nie musisz nic kupować lub sprzedawać.
Uczestnicząc w naszym programie masz prawo do całkowitej lub częściowej partycypacji w udzielanych rabatach /pro-wizjach przez sprzedawców w systemie wielopoziomowym co oznacza że pozyskujesz korzyści nie tylko wtedy kiedy sam,/-a kupujesz ale przede wszystkim wtedy kiedy kupują inni, -którzy znaleźli się w systemie nie tylko dzięki tobie ale również pośrednio dzięki innym osobom uczestniczącym w programie MJC6. Jeśli polecisz komuś nasz program lub nie robiąc nic, -ten ktoś, kogo nawet nie znasz, ktoś kto za Twoim, nawet nieznanym Ci udziałem, dokona pośrednio zakupu produktu lub usługi (nawet na ostatnim poziomie) to właśnie Ty otrzymujesz każdorazowo określone, konkretne i wymierne korzyści finansowe w formie przelewów gotówkowych zasilających Twoje konto.

IV. Pełna przejrzystość i bezpłatny dostęp do kont
Będąc uczestnikiem naszego programu uzyskujesz bezpłatnie stały dostęp do swojego konta na smartfonie lub na innych nośnikach gdzie możesz codziennie śledzić wygenerowane już i należne Tobie obroty i prowizje.


V. Zarobki na Strukturze
Możesz zdecydować lub skoncentrować się na budowie własnej struktury sprzedaży, w takim przypadku nie musisz nic sprzedawać i mimo to aktywnie wkraczasz w proces zwiększonego generowania zysków i finansowych korzyści, inwestując przy tym tylko własny czas.

VI. Zarobki poprzez awans w aktywnej Strukturze
Uczestnicząc aktywnie w naszym Programie możesz w ramach Systemu Progresywnego Awansu w Strukturze (SPAS) awansować do wyższych poziomów w Strukturze gdzie będziesz generować coraz to wyższe prowizje i zyski.
Masz pytanie? Nasza infolinia :

Tel. +48 784-303-858
Tel. +48 (77) 547-28-70