Najczęściej zadawane pytania przez osoby prywatne

Jakie są całkowite koszty przystąpienia do programu

Nie ma kosztów . Ani jawnych ani ukrytych.